Wat is de Bibliotheek op school?

 

Goed zijn met taal en media geeft kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen en bereidt hen voor op de toekomst. Dit vraagt om effectief leesonderwijs en een actueel en uitnodigende collectie boeken. De Bibliotheek op school is een effectieve aanpak in leesbevordering voor elk onderwijsniveau. Zo leren leerlingen en studenten met meer plezier lezen en omgaan met media en verbetert hun taalvaardigheid. De aanpak zorgt bovendien voor structurele samenwerking tussen Bibliotheek, onderwijs, gemeenten en andere partijen.

Leerlingen en studenten op een school die werkt met de Bibliotheek op school rekenen op:

Een goed gevulde schoolbibliotheek

Vindt een leerling of student een tekst interessant en leuk? Dan is de kans groter dat ze deze lezen en uitlezen. Daarom zorgt de Bibliotheek op school dat de boeken en materialen van een schoolbibliotheek passen bij de leerlingen en studenten.

De schoolbibliotheek is tijdens schooltijden open en heeft een actueel en divers aanbod. En natuurlijk mogen de materialen mee naar huis.

De online Bibliotheek is altijd open. Met een gratis jeugdlidmaatschap van de Bibliotheek kunnen kinderen en jongeren e-books, luisterboeken en tijdschriften lenen. De gehele collectie voor 0-18 jaar vind je op Jeugdbibliotheek.nl.

Zo kunnen kinderen en jongeren thuis verder lezen. Kun je daar als ouder of verzorger bij helpen? Veel onderzoek toont aan dat kinderen van thuisbetrokkenheid nog sneller betere lezers worden, en dus beter in taal.

Hulp van leesmediaconsulenten

Leerlingen en studenten met een Bibliotheek op school krijgen hulp van echte kenners. Elke school die werkt met de Bibliotheek op school heeft bijvoorbeeld een leescoördinator. Deze zorgt ervoor dat de school een plan heeft voor hoe ze leerlingen betere lezers maken.

Ook zijn er de leesmediaconsulenten. Zij helpen de leraren bij het creëren van een goede leescultuur in de school. Ook zorgen zij ervoor dat leraren hun leerlingen en studenten hulpmiddelen kunnen geven als lezen lastig is. En dat leraren de nieuwste en leukste boeken en digitale media kennen.

Je vindt hier meer over leeshulpmiddelen voor tijdens de basisschool, op de middelbare school, het mbo en het hbo.
 

Dagelijks aandacht voor lezen

Op scholen met de Bibliotheek op school lezen leerlingen en studenten bij voorkeur elke dag. Met de ondersteuning van de Bibliotheek op school wordt dagelijks lezen makkelijker, effectiever en leuker.

 

 

Factsheet De Bibliotheek op school primair onderwijs

Factsheet De Bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Leesmonitor

Gaan we meer of minder lezen? Worden kinderen vaardiger of minder vaardig in lezen? Waarom is lezen belangrijk? Wetenschappers doen veelvuldig onderzoek naar dit soort vragen. Via Leesmonitor vind je allerlei informatie over onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie.

Ga naar Leesmonitor

Ik besloot een meisje dat slecht las eens een begrijpend luisteren toets te laten doen. Ze scoorde hoog en kon eindelijk laten zien hoe goed ze is in taal. Dankzij de Bibliotheek op school kan ze luisterboeken en podcasts gebruiken. Ze is helemaal om. Hiervoor dacht ze nog: ik ben dom, want ik kan niet lezen.

— Medewerker Futura College Woerden

De bouwstenen van de Bibliotheek op school

Voor de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en soms gemeenten samen om kinderen en jongeren beter te (leren) lezen, schrijven en om verstandig om te gaan met media. Het doel is om het leesonderwijs te verbeteren en ervoor te zorgen dat kinderen meer gaan lezen en blijven lezen, zowel op school als thuis. De aanpak baseert zich op een aantal pijlers. Deze heten bouwstenen.

Netwerk & Beleid

Bij deze bouwsteen ligt de focus op het samenwerken met de partners in het netwerk van leesbevordering. In deze samenwerking worden afspraken gemaakt over doelen en over hoe deze worden behaald.

Expertise

Deze stap draait om het regelen van goed personeel voor de Bibliotheek op school en trainingen voor bibliotheekmedewerkers en partners uit het netwerk, zoals leraren. De trainingen zijn bedoeld om de cultuur van lezen en voorlezen op school en thuis te verbeteren.

Leesomgeving & Collectie

Deze stap gaat over het zorgen voor goede boeken en andere materialen, zowel digitaal als op papier, die passen bij de kinderen en jongeren die ze gebruiken. Daarnaast wordt er gezorgd voor fijne leesplekken, zoals een schoolbibliotheek met boekenrekken en rustige leesplekken. En om digitaal te lezen via de online Bibliotheek.

(Voor)lees- en mediaplan

Bij deze bouwsteen draait het om samenwerken op een slimme manier, volgens een plan. Dit plan beschrijft wat ervoor nodig is om kinderen en jongeren aan het lezen te krijgen en houden.

Activiteiten

Deze bouwsteen betekent dat er elke dag wordt gedacht aan lezen en het organiseren van activiteiten, ook voor ouders, om lezen en de leescultuur aan te moedigen. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek van een schrijver op school.

Monitor

Dit deel gaat over het doen van onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief, en het volgen van de resultaten. Wat gaat goed en wat gaat minder goed?

Digitale diensten

Deze bouwsteen is gericht op het maken van digitale hulpmiddelen, die gebruikt kunnen worden door professionele tussenpersonen en leerlingen, bijvoorbeeld een uitleensysteem op school of het gebruik van de online Bibliotheek.

Mediawijsheid

Bij mediawijsheid gaat om het bewust, kritisch en actief inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen.

Kwaliteitscyclus de Bibliotheek op school