Hbo

 

Dankzij een bibliotheek in het eigen opleidingsinstituut wordt het makkelijk om interessant leesmateriaal uit te zoeken, digitaal of op papier. Docenten en leesmediaconsulenten staan voor je klaar om te helpen interessant materiaal te vinden. Zo maak je je als student het leesplezier eigen en leer je over het belang van leesonderwijs in je latere beroepspraktijk.

 

Leesondersteuning tijdens de pabo en tweedegraads lerarenopleiding

 

Als student van de lerarenopleiding ga je aan de slag met kinderen en jongeren en help je hen bij hun ontwikkeling tot sterke lezers. Je eigen leesvaardigheid en enthousiasme voor lezen zijn daarom belangrijk. Tijdens je opleiding word je door de Bibliotheek op school ondersteund in het ontwikkelen van de beroepsvaardigheden die je nodig hebt om in je stage en latere werk een ware leesbevorderaar te worden.

 

Waarom is lezen belangrijk?

Een goede taalvaardigheid en regelmatig lezen vergroot je kans op een goede toekomst. Het helpt je bovendien meer begrip te hebben voor anderen. En dat is belangrijk, voor wie aan het werkende leven zal beginnen. Zeker wanneer je gaat werken in het onderwijs. Door kinderen en jongeren te ondersteunen in de leesontwikkeling, en enthousiast te maken over het lezen van boeken, worden zij slimmer, empathischer en beter in taal.

 

Hoe krijg je kinderen en jongeren aan het lezen?

Ieder leert en leest op een eigen manier. Maar voor ieder geldt, hoe interessanter en leuker een boek, hoe sneller je het uitleest. Onderzoek toont ook aan dat jongeren meer gaan lezen, en er beter in worden, wanneer zij zelf teksten, media en boeken kunnen kiezen die ze leuk en interessant vinden. Maar hoe zoeken zij iets leuks uit? Daar kunnen ze hulp bij gebruiken van de stagiair, leerkracht, mediathecaris of leesmediaconsulent. Ook aanmoediging, door met hen te praten over hun interesses en wat ze lezen. Beter lezen gaat verder dan papier. In een wereld vol schermen zijn digitaal lezen en mediabewuste informatievaardigheden belangrijk. Mediawijs worden – leren omgaan met de onlinewereld  – hoort ook bij lezen.

Ga je werken als leerkracht of docent en wil je met leesbevordering aan de slag? Dan ondersteunt de Bibliotheek op school je daarbij.

Je vindt hier meer informatie per onderwijsniveau:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Mbo

De aanpak van de Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school wordt het makkelijker met plezier te laten lezen en verder te leren. Deze aanpak van de Bibliotheek op school werkt voor zowel studenten als leerlingen omdat het uitgaat van een aantal getoetste basisideeën.

Lees verder

Thuis verder lezen

Jongeren die thuis doorgaan met lezen worden nog sneller goed in taal. Al helemaal wanneer ze dat samen met iemand doen. Een ouder of verzorger kan het verschil maken. Daarom ondersteunt de Bibliotheek op school het thuis lezen met divers materiaal en leestips.

 

Naar tips voor thuis lezen


Meer leesplezier met leescampagnes

Op scholen die werken met de Bibliotheek op school is er aandacht voor leescampagnes. Via deze nationale campagnes kunnen jongeren boeken ontdekken, zelf verhalen schrijven, voorgelezen worden, en zelfs schrijvers ontmoeten.

Kijk bij BoekStart, de Bibliotheek op school primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo voor de campagnes die voor jou als toekomstig leesbevorderaar belangrijk zijn.