Wat

de Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Het doel is om kinderen en jongeren te stimuleren om meer te lezen en om ze beter toe te rusten voor de (digitale) samenleving. De Bibliotheek helpt in het primair en voortgezet onderwijs om dit doel te bereiken met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

 

 • Bibliotheek, school en gemeente maken gezamenlijke afspraken over hun beleid op het gebied van lezen en mediawijsheid.

 • Bibliotheek en school zetten hun deskundigheid in om, samen met ouders, het lezen thuis en op school en om het werken met digitale media te verbeteren.

 • Alle leerlingen lenen regelmatig uit een inspirerende collectie boeken in een gezellige leesomgeving in de school en/of in een openbare bibliotheek.

 • Er is elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken en er zijn activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering, lezen thuis en informatievaardigheden/mediawijsheid.

 • Bibliotheek en school stellen jaarlijks doelen vast rondom lezen en mediawijsheid op basis van monitormetingen bij leerlingen en leerkrachten.

 • Alle leerlingen gebruiken een digitale omgeving voor het zoeken en uitlenen van boeken en voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie.

De Bibliotheek op school kent drie organisatieniveaus

 1. Landelijk


  Taken
  - Beleid maken
  - Producten ontwikkelen
  - Netwerken bouwen
  - Deskundigheid bevorderen

  Partners
  - Ministerie van OCW
  - Stichting Lezen
  - Koninklijke Bibliotheek
  - Samenwerkende POI's Nederland
  (kernteam met adviseurs)

 2. Provinciaal


  Taken
  - Bibliotheken ondersteunen
  - Diensten/producten faciliteren
  - Deskundigheid bevorderen

  Partners
  - Provinciale Staten 
  - Provinciale Ondersteunings Instellingen (POI's)

 3. Lokaal


  Taken

  - Lokaal beleid maken
  - Lokale prijs bepalen
  - Lokale aanpak uitvoeren
  - Lokale netwerk onderhouden

  Partners
  - Gemeente
  - Basisscholen
  - Middelbare scholen
  - Schoolbesturen
  - Openbare Bibliotheken

Titel boven nieuwe afbeeldingen van marktaandeel (i.o.)

Contact

Voor het stellen van een vraag en informatie over de partners.

Lees meer